FilmboxBurada Kullanıcı Sözleşmesi

Bu sözleşme sitemizdeki hizmetlerden faydalanabilmeniz için gerekli kuralları içermektedir. Sitemizden satın alma gerçekleştirerek kullanıcı sözleşmesini okuduğunuzu, içeriğini anladığınızı ve hükümlerini kabul ettiğinizi ve onayladığınızı kabul, beyan etmiş oluyorsunuz.

Tanımlar

Kullanıcı: Site'de sunulan hizmetlerden, işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişi

Site: www.FilmboxBurada.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi ve site içerisinde ortaya konulan ürünler

Taraflar

İşbu sözleşme ve sözleşmeyle atıfta bulunulan ve sözleşmenin ayrılmaz birer parçası olan belgelerden oluşan işbu FilmboxBurada Kullanıcı Sözleşmesi (bundan böyle 'Kullanıcı Sözleşmesi' olarak anılacaktır), FilmboxBurada ile Site'den hizmet alan Kullanıcı arasında, ilgili Site'nin bulunduğu elektronik ortamda, Kullanıcı tarafından onaylanması anında düzenlenmiştir.

Kullanıcı, Site'den hizmet alarak, FilmboxBurada Kullanıcı Sözleşmesi'nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

Kullanıcı Sözleşmesi'nin konusu, Site'de sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. Kullanıcı Sözleşmesi'nin kapsamı, işbu sözleşme ve ekleri ile Site içerisinde yer alan, kullanıma, satın almalara ve hizmetlere ilişkin olarak FilmboxBurada.com tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. Kullanıcı, Kullanıcı Sözleşmesi'nin hükümlerini kabul etmekle, Site içinde yer alan, kullanıma ve hizmetlere ilişkin olarak FilmboxBurada.com tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Kullanıcı, bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Hak ve Yükümlülükler

Kullanıcının Hak ve Yükümlülükleri

a) Kullanıcı, Site'nin hizmetlerinden faydalanırken ve Site'deki hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, Kullanıcı Sözleşmesi'nde yer alan tüm şartlara, Site'nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

b) Kullanıcı, yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya diğer Kullanıcılar ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, FilmboxBurada.com’un kendisine ait gizli/özel/ticari bilgileri gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple FilmboxBurada.com’dan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

c) Kullanıcılar, Site dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. FilmboxBurada.com, Kullanıcılar tarafından Site’ye iletilen veya Site üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

d) Kullanıcılar, FilmboxBurada.com’un yazılı onayı olmadan, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemezler.

e) FilmboxBurada.com’un sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve Site'yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Site üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, Site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her Kullanıcı, FilmboxBurada.com ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde, Site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla FilmboxBurada.com ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

FilmboxBurada.com, Kullanıcıların Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak Site üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

a) FilmboxBurada.com, Site'de sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. FilmboxBurada.com, bu hakkını, hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.

b) FilmboxBurada.com,Site üzerinden, başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere 'link' verebilir. Bu linkler, Kullanıcılar’a sadece referans kolaylığı nedeniyle FilmboxBurada.com tarafından sağlanmış olabilir ve web sitesini veya siteyi işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında FilmboxBurada.com’un herhangi bir sorumluluğu yoktur.

c) FilmboxBurada.com, Site'de yer alan Kullanıcı bilgilerini, Kullanıcı güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir. Bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.

d) FilmboxBurada.com, Site'de sağlanan hizmetler kapsamında Kullanıcılar ve üreticiler arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklarda, arabulucu veya hakem sıfatlarıyla görev almaz.

e) Kullanıcılar ve FilmboxBurada.com hukuken bağımsız taraflardır. Aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi yoktur. Kullanıcı Sözleşmesi'nin onaylanması ve uygulanması sonucunda, ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi doğmaz.

f) FilmboxBurada.com işlemlerin şüpheli görülmesi halinde, kullanıcıların yaptıkları para transferlerini iade etme hakkına sahiptir. Gerek gördüğünde kullanıcılardan istediği şekilde kimlik kartlarını isteme hakkı vardır.

g) FilmboxBurada.com, kullanıcıların bilgilerinde değişiklik yapmak istemeleri halinde, güvenlik gereği kimlik isteme hakkına sahiptir.

h) FilmboxBurada.com’dan hizmet alan kişi, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında FilmboxBurada.com iraki olan tüm şirketler tarafından kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder.

Yapılan Ödemeler ve Para İadesi

Kullanıcılar ödemelerden sonra Banka Dekontları, Bankamatik fişleri gibi belgeleri saklamakla yükümlüdür. Gerekli görülmesi halinde sizden talep edilecektir. İbraz edilememesi gibi durumlarda FilmboxBurada.com yapılan ödemelerle ilgili sorumlu değildir. FilmboxBurada.com işlemlerin şüpheli görülmesi halinde, kullanıcıların yaptıkları para transferlerini iade etme hakkına sahiptir. Gerek gördüğünde kullanıcılardan istediği şekilde kimlik kartlarını isteme hakkı vardır. FilmboxBurada.com üzerinden satın alınan E-Pin ve Dijital Kodlar kişiye özel üretildiği için KESİNLİKLE iade edilemez.

FilmboxBurada.com kredi kartı ve banka ödemelerinde 3. parti firmalar ile çalışmaktadır. Kredi kartı bilgileri kesinlikle FilmboxBurada.com tarafından görülmez ve saklanmaz. Kredi kartı onay ve risk süreçleri tamamen 3. parti firmalara aittir.

Bu ödemelere ilişkin banka komisyonu, kullanıcıların ödemeleri sırasında FilmboxBurada.com tarafından karşılanır. Satın alınan ürün veya hizmetin teslim edilememesi gibi durumlarda FilmboxBurada.com iade kesintilerini de karşılayabilmektedir. FilmboxBurada.com ödemesi yapan her kullanıcı bunu kabul etmiş sayılır.

Stoklarda sorun olması halinde paranız FilmboxBurada.com tarafından tutulmakta ancak istendiğinde, alıcı tarafından ne şekilde ödeme yapılmışsa, aynı türden (Banka, Kredi Kartı) ödeme yapan kişi adına geri iade edilebilmektedir.

Teslimat Süreleri

Stoklarda sorun olması halinde ya da gün içerisinde hızlı satışlar sonunda stokların tükenmesi durumunda paranız FilmboxBurada.com tarafından tutulmakta ancak istendiğinde geri iade edilebilmektedir.

Kodlarının Hatalı Kullanımı, Kullanılan Kodlar

a) Teslim edilen kodların hatalı olarak kullanılması durumunda FilmboxBurada.com yeni kod yollamakla yükümlü değildir.

b) Hatalı bildiren ürünler FilmboxBurada.com tarafında 15 iş gününde yetkili firmalar irtibata geçilerek araştırılır, sonuca bağlanır.Kullanıcı hatası olmayan ürünler müşterinin isteğiyle para iadesi yapılır veya yenisi ile değiştirilir.

Vergilendirme

FilmboxBurada.com, Kullanıcılara ilişkin bütün işlemleri TÜRKİYE sınırları içerisinde yapmaktadır. Aldığınız her kod ve her işlem o firma adına satılan kodların ARACILIK işlemlerini kapsamaktadır. TÜRKİYE dışındaki her ülke kendi ülkesindeki vergi kurallarına uymak zorundadır.

Diğer Hükümler

Fikri Mülkiyet Hakları

a) Site'nin (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları (FilmboxBurada.com’un telif haklarına tabi çalışmalar) FilmboxBurada.com’a ait olarak ve/veya FilmboxBurada.com tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Kullanıcılar, FilmboxBurada.com hizmetlerini, FilmboxBurada.com bilgilerini ve FilmboxBurada.com’un telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz, veya başkasının FilmboxBurada.com’un hizmetlerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez; aksi takdirde, lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı FilmboxBurada.com’dan talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaklardır.

b) FilmboxBurada.com’un, FilmboxBurada.com hizmetleri, FilmboxBurada.com bilgileri, FilmboxBurada.com telif haklarına tabi çalışmalar, FilmboxBurada.com ticari markaları, FilmboxBurada.com ticari görünümü veya Site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.

Sözleşme Değişiklikleri

FilmboxBurada.com, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Kullanıcı Sözleşmesi'ni, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Site'de ilan etmek suretiyle değirebilir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcının tek taraflı beyanları ile değirilemez.

Mücbir Sebepler

Hukuken 'mücbir sebep' sayılan tüm hallerde, FilmboxBurada.com, işbu Kullanıcı Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, FilmboxBurada.com için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için FilmboxBurada.com’dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri yetkilidir.

İptal ve İade

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'unda yer aldığı üzere tek kullanımlık ürünler, yazılım, teslimatı dijital ortamda yapılan ürünler ve programların iadesi kabul edilmemektedir.

Bunun dışındaki iade talepleriniz için, sipariş ettiğiniz ürünü teslim aldıktan sonra herhangi bir nedenden dolayı iade etmek istediğinizde izlemeniz gereken yol ve bilmeniz gerekenler şu şekildedir: İadeniz onaylandıktan sonra ürün bedelinizin geri ödemesi yapılmaktadır. Kredi kartınıza yapılan geri iadenin ekstrenize yansıması, bankanızın süreç ve uygulamalarına bağlı olarak ortalama iki - üç hafta sürebilmektedir. Bu süreç her bankanın kendine özel uygulaması olup, firmamızın bu sürece herhangi bir müdahale hakkı bulunmamaktadır. İade işleminizin kredi kartı ekstrenize yansımasında yaşanan gecikme ile ilgili bankanızdan detaylı bilgi alabilirsiniz.

Cayma Hakkı Dışındaki İade İşlemleri

Tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, dijital ortam üzerinde teslim edilen ürünlerin iadesi kabul edilmemektedir. Ürünleri satın alırken ürün açıklamaları iyice okumak ve doğru ürünü almak müşterinin sorumluluğundadır. Ürünün nasıl kullanılması gerektiği birçok üründe yardım sayfalarında yer almaktadır. Buna ek olarak ürün kullanım talimatları satın alma esnasında vermiş olduğunuz e-posta adresine gönderilmektedir.

Ürünün kullanımını bilmek ve uygulamak müşterinin sorumluluğunda olan bir durumdur. Sebebi yanlış alım, yetersiz inceleme, eksik bilgi veya yanlış platform kaynaklı olan alışverişlerin iadesi veya iptali yapılamamaktadır.

Hatalı bildiren ürünler FilmboxBurada.com tarafında 15 iş gününde yetkili firmalar irtibata geçilerek araştırılır sonuca bağlanır, kullanıcı hatası olmayan ürünler müşterin isteğiyle para veya yenisi ile değirilir.

Yanlış Tanıtılan Ürünler

Kullanıcı aldığı ürünlerde FilmboxBurada.com web sitesi yanlış ve eksik bilgi girilmesi durumunda FilmboxBurada.com koşulsuz şartsız ürünü iade alır. Para iadesi veya istenilen ürünü teslim eder.Doğabilecek fiyat farkları FilmboxBurada.com tarafından karşılanır. Kullanıcı yeterli bilgilendirme olduğu halde kendisi yanlış ürün aldığında kişiye özel olduğundan iadesi alınmaz ve FilmboxBurada.com hiçbir sorumluk kabul etmez.

FilmboxBurada.com üzerinden satın alınan dijital kodlar kişiye özel üretildiği için KESİNLİKLE iade edilemez.